Please, place your quick order here!
Artikelnummer Antal Article Name Pris Totalt  
Ta bort

Från järnhandel i Hamburg till Europas största leverantör av båtutrustning

Knappt någon annan tysk leverantör av båtutrustning kan blicka tillbaka på en snart 270 år lång historia. Vad som började 1745 som en järnhandel på Rödingsmarkt i Hamburg, har idag blivit en av de kändaste leverantörerna av utrustning för fritidsbåtar i det tysktalande området med tretton filialer i Tyskland, Österrike och Schweiz och runt 150 medarbetare.
Företagets grundare var Johann Daniel Wuppermann vars järnhandel försåg Hamburgs hantverkare, timmermän och segelmakare med varor samt drev en smedja vid stadens portar. Johann kom ursprungligen från Wuppertalområdet men hade slagit sig ner i Hansastaden Hamburg. Affärslivet i Hamburg blomstrade under denna tid då de stora segelfartygen lossade sina varor vid kajen för vidare transport på otaliga lastpråmar längs stadens kanaler. 1779 gick Wuppermanns svärson in som delägare i företaget, som då bytte namn till Wuppermann & Schmilinsky.

 


 

Så fick A.W. Niemeyer sitt namn

Under flera generationer drevs familjeföretaget framgångsrikt enligt denna modell, fram tills den begynnande industrialiseringen under första halvan av 1800-talet krävde att man koncentrerade verksamheten till varvsleveranserna. Vid denna tidpunkt ledde ett ägarbyte till att AWN fick sitt nuvarande namn: 1862 övertog den köpmannen Amandus Wilhelm Niemeyer företaget som då döpte om det till det för dagens öron tämligen otympliga namnet: "A.W. Niemeyer, Wuppermann & Schmilinsky Nachfolger". Under denna tid då Hansastaden blomstrade och dess invånarantal under åren 1870–1895 fördubblades till 650 000, satsade AWN framförallt på att förse segel - och så småningom även till de allt vanligare ångfartygen i Hamburgs hamn med utrustning. Detta ledde till att företaget snart blev Hamburgs internationellt viktigaste leverantör av båtutrustning.
För att det växande företaget skulle få mer utrymme lät man 1908–1910 på Rödingsmarkt uppföra ett nytt huvudkontor i nio våningar, ett för sin tid arkitektoniskt mästerverk.

 

 

Från nedgång till återuppbyggnad: Krisåren

Endast nio år senare bröt första världskriget ut och den efterföljande stora finanskrisen som drabbade hela världen satte tillfälligt stopp för företagets framgångssaga.
Men efter krigsslutet fortsatte man snart på den inslagna vägen mot nya framgångar. Hamburgföretaget fick nya uppdrag på för sin tid viktiga fartygsbyggen, däribland eleganta lyxyachter som Savarona, stora prestigefyllda passagerarångfartyg som "Cap Arcona", valfångstfartyg m.m. Men andra världskrigets utbrott innebar ytterligare en vändpunkt. Vid krigsslutet 1945 låg stora delar av Hamburg i ruiner, så även Rödingsmarkt och A.W. Niemeyer pampiga huvudkontor.
Ännu en gång skakade företaget och dess medarbetare av sig dammet och arbetade upp sig ur ruinerna. Det förstörda huvudkontoret återuppbyggdes och tack vare tyska ekonomiska undret kunde AWN snart spinna vidare på sin framgångssaga. Niemeyer blev leverantör åt de konstant växande handelsflottorna, däribland även de första stora oljetankrarna, som försörjde den snabbt växande världsekonomin med varor och förnödenheter.
Samtidigt uppstod nu en helt ny marknad: handeln med privata yachter och fritidsbåtar blomstrade som aldrig förr i Tyskaland. Runt 1960 såg Gert Niemeyer, ett barnbarn till grundaren Amandus Wilhelm, potentialen i denna marknad och bestämde sig för att inrikta verksamheten för att möta behoven hos denna dynamiska målgrupp. Efter att ha varit en symbol för den kommersiella sjöfarten blev nu namnet AWN en symbol för fritidsskepparna som leverantör av yacht- och fritidsbåttillbehör samt sjösäkerhet tack vare enastående kvalitet.

 

 

De gyllene åren: fritidsbåtar når en bred marknad     

I Hamburger Holstenkamp invigde man 1992 ett nytt logistikcentrum med kapacitet att klara 2 000 leveranser om dagen till kunder i hela Europa.
1999 nådde man ytterligare en företagsmässig milstolpe: efter mer än 250 år på Rödingsmarkt tvingades A.W. Niemeyer av utrymmesskäl flytta huvudkontoret till nya lokaler. Peter Flammang lät då bygga företagets nya huvudkontor i Hamburg-Bahrenfeld, och där ligger det än i dag. För att leva upp till kraven hos dagens kunder öppnade man där 2001 en "Flagship-Store" på över 2 500 kvm. Samtidigt påbörjades en massiv utbyggnad av antalet filialer för att nå kunder över ett större geografiskt spridningsområde. De båtrelaterade tjänsterna utökades avsevärt: utöver riggningsarbeten, blev nu även underhåll av livvästar och räddningsflottar liksom även en skepparakademi med båtkörkortskurser och utbildningar en del av AWN:s sortiment.

 

Flytten kombinerades med ännu ett ägarbyte: Peter Flammang sålde AWN till Christoph Kroschke, ägare av Kroschke-Gruppe, från Ahrensburg. Samtidigt lämnade han över VD-rollen till affärsmannen Michael Ortmüller från Hamburg, som även var minoritetsaktieägare. Ett utmanande uppdrag på grund av de försämrade marknadsvillkoren som berodde på en starkt ökande konkurrens samtidigt som kombinerat med att boomen för fritidsbåtar var över. Efter en hård sanering och konsekvent uppbyggnad av e-handeln kom dock AWN efter en kortare nyorientering åter upp på banan.
Och nu följde ännu en tillväxtfas: På kort tid öppnade man nya filialer i hela Tyskland och med filialer även i Österrike och Schweiz tog man steget utanför den tyska marknaden. AWN blev nu en obestridd marknadsledare bland leverantörer av yacht- och båtutrustning.

 

Med kurs mot internationellt vatten

De sista kapitlen i AWN:s långa historia inleddes 2013. Efter att Michael Ortmüller dragit sig tillbaka av åldersskäl, tog Christian Hofmann i september 2013 över rodret som verkställande direktör på det anrika Hamburgföretaget. Återigen innebar ledningsbytet inledningen på en ny och framgångsrik epok: fokus lades nu på företagets fortsatta internationalisering. En viktig byggsten i denna strategi blev tillägget av ett helt nytt affärsområde: AWN tar steget in i charterbranschen.