Please, place your quick order here!
Artikelnummer Antal Article Name Pris Totalt  
Ta bort

Din säkerhet är viktig för oss!

På AWN:s filialier i Kiel och Dormagen finns certifierade underhållsstationer som kan erbjuda underhåll på nästan alla aktuella märken av livvästar och räddningsflottar. Lämna bara in dina livvästar och räddningsflottar på valfri AWN-filial eller skickar dem via postorder. Alla servicearbeten utförs i enlighet med tillverkarens underhållsanvisningar.

 

Underhåll av livvästar

- Certifierat för alla aktuella märken
- Möjligt att göra beställningen på hösten och hämta västarna på våren
- Byte av utlösningspatron
- Tätningsreparationer
- Funktionstest av munventilen
- Test av sömmar och beslag
- Kontroll av CO2-patron
- Reparation av serviceplaketter
- Täthetstest av flytkroppen enligt tillverkarens anvisningar
- Funktionstest av uppblåsningsautomatik och den handmanövrerade utlösningen

 

Underhåll av räddningsflottar

- öppnande av bag eller behållare
- okulär besiktning av alla komponenter
- uppblåsning av räddningsflotten för täthetskontroll, kontroll för att upptäcka eventuella skador eller slitage, rengöring
- trycktest på räddningsflottens över- och underdel, golv och täckanordning
- funktionskontroll av övertrycksventilen, utlösnings- och uppblåsningsanordning
- kontroll av tryckgasflaskan med avseende på föreskriven nettopåfyllningsvikt och kontroll av tryckslangar
- kontroll av nödutrustningens skick och hållbarhetsdatum
- ändamålsenlig förpackning av räddningsflotten i behållare/bag
- beställning kan göras i alla filialer eller via postorder


Hos oss kan du även hyra räddningsflottar: Från endast € 9,97 per dag!